Friday, October 22nd, 2021 

 


    financial reports
home > contact us > belgrade offices > financial reports next >


   

Kompani Financial Reports

Finansijski izveštaji

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj nezavisnog revizora

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Statisticki aneksi

Napomene uz Finansijske Izvestaje za 2008 godinu


Konsolidovani finansijski izveštaji

Konsolidovani Bilans stanja

Konsolidovani Bilans uspeha

Konsolidovani Izveštaj nezavisnog revizora

Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu

Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine

Konsolidovani Statisticki aneksi

Napomene uz Novokonsolidovane Finansijske Izveštaje za 2008 godinuhome > contact us > belgrade offices > financial reports next >


KOMPANI     NUSICEVA 15, BEOGRAD, SRBIJA       TEL. +381.11.38.11.000     FAX +381.11.24.04.459